CAR-BUD - Kompleksowe usługi motoryzacyjne

Warsztat samochodowy sieci O.K. Serwis

Firma pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe „CAR-BUD” Juszczak Hanna rozpoczęła działalność dnia 17.07.2000r. w początkowym okresie firma zajmowała się działalnością handlowo-usługową w branży samochodowej i hydraulicznej. W 2001r w czerwcu została uruchomiona Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Chmielniku posiadając uprawnienia do wykonywania urzędowych badań technicznych wszystkich rodzajów pojazdów. Uruchomiono warsztat naprawy i obsługi pojazdów, z 7 stanowiskami naprawczymi.

Obecnie warsztat świadczy usługi w zakresie: napraw bieżących i obsługi wszystkich układów pojazdów łącznie z klimatyzacją i elektroniką pokładową, montażu instalacji gazowej w pojazdach. Od 2005r firma prowadzi stacje demontażu pojazdów (kasacja pojazdów) – z uprawnieniami do wydawania zaświadczeń niezbędnych do wyrejestrowania pojazdu.Rozszerzono zakres usług o sprzedaż części zamiennych nowych do pojazdów osobowych i dostawczych oraz sprzedaż części używanych pozyskanych z pojazdów po kasacji.

W firmie realizowane są zajęcia praktyczne nauki zawodu dla uczniów szkół zawodowych i średnich technicznych jak również dla studentów szkół wyższych – praktyki odbyło ok. 100 osób. Około 30 osób odbyło staże kierunkowe co w przyszłości pozwoliło im znaleźć zatrudnienie również w firmach zewnętrznych.